ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 7/2024

Τετάρτη, 22 Μαϊος 2024, 19:24

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ «ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΡΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Έντυπα